Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi 8/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ho\ [ư tơm rơh hop Rnâng kan Chính phủ mpeh an [ư Nghị quyết bah Quốc hội rgâl di tay trong nchrăp ntuh kơl [ư 3 gâl trong cao tốc njăr hăn Bắc - Nam mpeh luh nar lvang năm 2017-2020. Ta Nghị quyết mbrô 117, Quốc hội ho\ n’glêh an rgâl bah ntuh kơl tâm boh nsum bah dih tâm trôm ngih dak (PPP) jêng an ngih dak ntuh kơl, na nê| lah 3 gâl trong Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.Thủ tướng đă Bộ Giao thông Vận tải kan nsum đah ăp bộ, n’gâng kan geh tât [ư lôch jêh tâm nchră, so\k nău rgop ăp nu^h kan tâm Chính phủ gay Thủ tướng dơi kí an do\ng Nghị quyết bah Chính phủ an [ư Nghị quyết 117 bah Quốc hội tâm nar aơ (9/7) d^l. Thủ tướng lah kloh, Bộ Giao thông Vận tải ân rgum, [ư le\ n’hâm soan lơn gay ntơm [ư gâl trong lor bôk năp bah 3 gâl trong dja tâm kêng du\t khay 8 năm 2020 dja./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng