Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2019

VOV4.Mnông:            Ta Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc n’hanh ăp nu^h leo kan ASEAN le\ tât râng rơh r[u\n nchră le\ rngôch gâl têh ASEAN tal 34 yor Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, kruanh ASEAN năm 2019, leo rơh r[u\n nchră. Đah nău kan kruanh ndơn kan ASEAN, ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră le\ rngôch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah na nê| ASEAN an geh an lor bôk năp ndâk nsơm nău tâm rnglăp, tâm rgop rmôt kan ta ntu\k, n’hao nău kan [ư nklang n’hanh săk rnglăy bâh ăp ntu\k ta nkual yor ASEAN leo kan n’hanh leo [ư.

ASEAN an geh ntrôl dăng nău wa\ng sa, do\ng săk rnglăy ăp nău tâm ton n’hanh le\ geh ký, njêng ntu\k tăch rgâl ueh aih, do\ng săk rnglăy ăp nău tâm ton kan n’hanh tâm ton n’hanh ntul rlong bâh cách mạng công nghệ 4.0, ua\nh khlăy nău tâm rgop n’hanh hun hao ăp nău kan công nghệ 4.0. thủ tướng đă ASEAN n’hao tay nău tâm kơl ta ăp ntrong kan ns^t tay nău geh ueh an nu^h [on lan, ntrôl nău rgâl mhe ntrong kan n’hanh n’hao săk rnglăy le\ nău pah kan bâh ASEAN.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

     

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng