Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.M’nông: Thủ tướng Chính phủ mhe geh si [u\t njuăl đă ăp n’gâng kan geh tât n’hanh Uỷ ban nhân dân ăp n’gor: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mpeh nău rgum kơl nu^h, nkra bah khuch khat an tay bah kơi p^ch rlâm neh ta nkual dak bât thuỷ điện Rào Trăng 3 n’gor Thừa Thiên Huế n’hanh ta Mpôl kan wa\ng sa – njrăng n’gang neh dak 337 mpeh Quân khu 4 ta n’gor Quảng Trị.

Tâm nê, Thủ tướng lah rjăp, ăp n’gâng kan n’hanh ăp n’gor ân rgum kơl nu^h, nkra bah khuch khat p^ch rlâm neh ta Quảng Trị n’hanh Thừa Thiên Huế. Thủ tướng Chính phủ mhe geh nău n’glêh an jao an Bộ Tài chính n’gluh phăt dơm 4.000 tấn phe bah tơm ndơ ntêm nkrem ngih dak an ăp n’gor: Quảng Bình 1.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn, Thừa Thiên Huế 1.000 tấn, Quảng Nam 1.000 tấn gay kơl ji ngot an nu^h [on lan nkual geh dak bu\k. Jao UBND ăp n’gor dơn n’hanh do\ng phe đăp mpăn, năn ngăch kơl tât di nu^h./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương