Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

VOV4.Mnông-  Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha mhe rgum rơh r[u\n nchră Quốc hội ndal tâm rnôk ăp nu^h [ư rlăng du tơ\ tay ju\r ta trong kuăl đă păng rlu kan n’hanh đă rgâl mhe nău kan [ư tơm. Bol ma geh nău đă ntru\nh mô an rgum 4 nu^h du ntu\k bâh chính phủ, ăp nu^h [ư rlăng le\ ju\r tay ta trong n’hanh đă nklơi nău geh săch kruanh năm e đah nău ntôn n’gâng kan bâh wa Prayuth Chanocha le\ rlăm gay ma geh nău dơi an nơm. Ăp rơh [ư rlăng rdâng đah chính phủ ta Thái Lan le\ lăp pơh tal 2 đah ăp rơh hăn nsong geh [ư bâh Songkhla ta mpeh ba dâng đền Chiêng Mai mpeh ba lơ. Geh du\t đê| 74 nu^h le\ ngeh nhup kơp bâh ntơm geh [ư rlăng ta pơh ba năp.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương