Pơk uănh mông nar djăt: 26/3/2019

VOV4.M’nông: Ôi lơ 25/3, ta ntu\k kan Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vơt Tổng Giám đốc rđau Rmôt kan ntuh kơl Dubai (ăp dak Arab Thống nhất-UAE) Mohammed Ibrahim Al Shaibani. Thủ tướng lah rjăp, Việt Nam uănh khlay nau tâm boh ueh lăng, tâm boh âk ntil đah UAE, ngăn lah mpeh văng sa.

UAE a[aơ lah dak kan nsum têh ngăn mpeh tăch rgâl bah Việt Nam ta Trung Đông (rnoh prăk tăch rgâl bar ding vay geh tâm rnoh 6 rmen đôlar/năm)…Việt Nam dôl geh ntu\k ntuh kơl tăch rgâl nơih ueh, rnoh năch pâl n’aih tă bah dak ba dih tât lơn ma âk, ngih vâl gung trong lơn ma geh ntuh kơl, [ư jêh.

Thủ tướng lah rjăp, Chính phủ ndrel ăp n’gâng kan, ntu\k kan bah Việt Nam uănh khlay nau kan bah rmôt kan ko\ kơt lah u\ch rmôt kan Dubai pơk hvi ntuh kơl tâm kan êng kơt u\nh nar ta Việt Nam./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng