Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

 

  VOV4.M’nông: Măng nơh t^ng mông Việt Nam, wa Joe Biden ho\ jêng ngăn Tổng thống tâl 46 bah dak Mỹ lôch du rơh lễ dơn kan dơi uănh lah “geh ngoăy mô bar” rnôk mô geh nău tât râng bah nu^h dôl kan Donald Trump. Lễ dơn kan bah Tổng thống Joe Biden n’hanh Groi Tổng thống Kamala Harris ho\ [ư soih aih ta thủ đô Washington tâm rnôk rnă njrăng dơi êt lhăt n’hanh nău [ư glêh ngăch tă bah nuh srê Covid-19 n’hanh roh đăp mpăn rnă njrăng. Dơn geh nklăp 1.000 năch jă tât râng rđ^l đah rnoh 200 rbăn nu^h kơt ăp năm bah năp nơh, yơn lah ho\ geh tât 25 rbăn nu^h mât njrăng neh dak dơi rgum tât gay mât njrăng an nar kan khlay dja. Lôch rnôk ton dơn nău kan, Groi Tổng thống Kamala Harris ho\ jêng bu ur Groi Tổng thống Mỹ lor bôk năp nkre lah nu^h tơm Á lor bôk năp hao mât bôk kan dja. Tâm rnôk nê, geh nău lah bah he lôch rnôk ton dơn nău kan, Tổng thống Joe Biden ho\ kuăl jă [on lan Mỹ tâm rnglăp tay ta năp ăp ntul rlong ma dak Mỹ dôl mâp./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương