Pơk uănh mông nar djăt: 23/7/2019

VOV4.M’nông: Lah đah báo chí ta nhih klo lôch rơh wơt Thủ tướng Pakistan Imran Khan, Tổng thống Mỹ Donald Trump nar ntri an g^t, dak dja dôl pah kan đah Pakistan gay du\t bah rơh tâm lơh ta Afghanistan. Kruanh rđău kan Mỹ ho\ nkoch tât nău dơi rdâk kơl tay tahen an Pakistan rnôk lah rjăp, nău dja nsing tâm nău kan na nê| bah Pakistan, nkre dăn đă ntop kơl Pakistan hu\ch duh jêr đah Ấn Độ. Thủ tướng Imran Khan dôl geh hăn khâl Mỹ lor bôk năp kơp ntơm bah rnôk dơn nău kan bôk khay 8 năm e nơh./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng