Pơk uănh mông nar djăt: 18/2/2019

            VOV4.Mnông: Tổng thống Mỹ Donald Trump mbra geh rơh tâm mâp đah mpôl tâm nchră, lôch rơh tâm nchră tăch rgâl gâl têh mhe [ư ta Trung Quốc. ăp rơh tâm nchră tăch rgâl Mỹ-Trung Quốc tâm pơh ba năp geh ua\nh năl lah geh njoat hăn mhe, yơn ê ho\ to\ng gay ma bar ding tât du nău tâm ton. Tổng thống Trump lah na nê| Mỹ n’hanh Trung Quốc dôl tât dăch lơn tât du nău tâm ton ngăn ngên, yơn ăp rơh tâm nchră hôm nha geh âk nău jêr. Wa Trump an g^t mbra ntoch tay mông nar rlu tâm tâm rkeh mpeh tăch rgâl, nchrăp mbra le\ nar ton kan ta nar 1-3 atay.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

            

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng