Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2019

VOV4.M’nông: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lơ 26/6 ho\ ntơm ngăn rơh khâl 4 nar tât Nhật bản. Aơ lah rơh bôk năp bah wa Macron tât Nhật Bản tâm rnôk [ư Tổng thống Pháp. Ti\ng nau kan, wa Macron mra geh rơh tâm mâp đah Thủ tướng dak tơm ngih Shinzo Abe, râng r[u\n nchră gưl preh rmôt ăp jâng văng sa hun hao ndrel mhe ntoh bôk năp lam ntur neh G20 nchrăp geh [ư ta Osaka. Ta nar tâm nchră, bar rđau kan Pháp-Nhật nchrăp mra mbơh nau kan tâm boh bar ding tâm nau kan u\nh nar, trong hăn ndrel du đê| nau kan khlay êng êng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng