Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

 

VOV4.M’nông – Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro an g^t, pơng mbra tât Iran ơm ngăn gay ký ăp tâm ton kan ndrel mpeh u\nh nar n’hanh ăp nău kan êng ma 2 ding ndrel uănh, jêh rnôk Iran mhe rlău njuăl 5 tàu rdêng pring xăng tât dak Nam Mỹ aơ. Ntoh ngơi ta tivi ngih dak, wa Maduro lah rjăp: “Tă bah Uỷ ban hỗn hợp gưl prêh, mpôl hên mbra ký ăp tâm ton kan ndrel tâm âk ntil nău kan, tâm ne\ geh u\nh nar, prăk kaih, tahen, lo\ mir, công nghệ, khoa học n’hanh dak si”. Nău mbơh bah wa Maduro geh tâm rnôk Iran ăp nar bah năp le\ njuăl 5 tàu rdêng pring tât Venezuela, ndrel đah rlău 1,5 rkeh thung pring xăng tât dak Nam Mỹ ơm dôl rdâng đah nău mô to\ng pring xăng hô ngăn yor ăp nău đă rmal bah Mỹ.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng