Pơk uănh mông nar djăt: 20/11/2019

VOV4.M’nông: Tâm du nau mbơh lơ 19/11, Groi kruanh Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, wa Kim Yong Chol kuăl jă Mỹ nsru\ng lơi ăp nau nti\m nti tahen nsum đah Hàn Quốc. Nau kan aơ bah Triều Tiên geh ndơ\ luh gay mplơng nau ton lah bah Kruanh N’gâng kan neh dak Mỹ Mark Esper lơ 17/11 tâm rơh hăn tât Hàn Quốc lah ăp nau nti\m nti tahen nsum đah Hàn Quốc ho\ geh nsru\ng gay ma kơl an ăp nau tâm nchră gay mô hôm geh ndrak nsiu tâm gôl dak Triều Tiên. Wa Kim Yong Chol lah, kan nsru\ng ăp nau nti\m nti tahen nsum mô geh đăp mpăn ndrel rnă njrăng tâm gôl dak Triều Tiên, ko\ mô geh nau rgop kan nchră nau gay rklaih tât nau aơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng