Pơk uănh mông nar djăt: 17/1/2020

VOV4.Mnông- N’gâng kan tơm prăk Trung Quốc le\ mbơh săm[u\t rho\ nău Trung Quốc bâh nău tâm ton tăch rgâl lvang 1 tâm ton đah Mỹ ta thủ đô Washington gay ma doh rklaih nău duh jêr tăch rgâl jo\ tâm âk khay ba năp đah bar n’gâng kan wa\ng sa bôk năp lam ntur neh. T^ng ne\, Trung Quốc u\ch rvăt du\t đê| lah 200 rmen đôlar drăp ndơ n’hanh nău kơl ntop an bâh Mỹ tâm 2 năm ba năp, geh nđâp 31 rmen đôlar rvăt nglăp bâh bum mbo. Nkô| nău aơ tâm di đah nău nchih ma nău Anh bâh nău tâm ton geh Mỹ mbph an. Lôch geh tâm ton tăch rgâl rơh 1, Mỹ n’hanh Trung Quốc le\ ntơm ăp rơh tâm nchră mpeh nău tâm ton lvang 2.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng