Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

 VOV4.MNông- Mỹ mât trong pơk nău doh rklaih ko\ văk ta gôl dak Triều Tiên. Aơ lah nău ua\nh năl bâh nu^h ntoh nău ngơi kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Trung Quốc Triệu Lập Kiên ta rơh r[u\n nchră geh [ư nar naơ 8/7. ua\nh năl bâh nu^h ntoh nău ngơi kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Trung Quốc ndơ\ mbơh tâm rnôk nău duh jêr ta gôl dak Triều Tiên geh hao tay n’hanh Triều Tiên mô u\ch plơ\ tay tâm nchră mô do\ng hạt nhân đah Mỹ. ta năp ne\, du\t pơh ba năp, kanu\ng du nar lôch rnôk Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đă [ư ndranh mbơh nău tâm mâp gâl têh đah nu^h leo kan Triều Tiên Kim Jong Un n’hanh Tổng thống Mỹ Donald Trump ê lor geh [ư rơh săch kruanh Mỹ ta khay 11 tay, mpeh đah Triều Tiên le\ geh dun lơi n’hanh an lah, ê ho\ tât rnôk gay ma [ư du rơh r[u\n nchră gâl têh Mỹ-Triều Tiên.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng