Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.Mnông – Măng nđaơ (28/10), ta n’gor Quảng Nam, Groi Thủ tướng Trịnh Đình Dũng [ư tơm rơh r[u\n ndal đah Bộ Tư lệnh Quân khu 5 n’hanh UBND n’gor Quảng Nam nchră trong joi 53 nu^h roh yor p^ch rlâm neh yôk ta thôn 1, xă Trà Leng, nkuăl Nam Trà My, n’gor Quảng Nam. Groi Thủ tướng Trịnh đình Dũng đă [ư ntu\k nt^m rđau hăn lor ta nkuăl Nam Trà My. Măng nar 28/10/2020, ta thôn 1 xă Trà Leng, nkuăl Nam Trà My, n’gor Quảng Nam le\ geh p^ch rlâm neh brôi âk nu^h [on lan.Groi Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nkoch kloh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc le\ geh công điện nt^m rđau, an ndăn joi nu^h rmanh, kơl ăp nu^h hôm e rêh. T^ng ne\, đă [on lan n’hanh ăp ntu\k kan an rgum nu^h, ndeh rklư, ndoh ndơ, rho\ kơl đah trong [ư “4 ta ntu\k”, gay [ư t^ng nău kan aơ.

         

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương