Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2019

            VOV4.Mnông:Bar ntu\k kan leo trong mpăr têh bâh ăp dak A rập dơn ngoăy, lah Emirates n’hanh Etihad le\ mbơh rlu mpăr ăp rơh mpăr ta nkual trôk Iran ta njônh dak lêng Hormuz n’hanh njônh dak lêng Oman. Ăp nău rgâl mhe aơ geh ndơ\ mbơh tâm rnôk Iran mhe pănh tup du bôk ndeh păr ua\nh nđôi bâh Mỹ rnôk nar 20-6, aơ lah nău rgâl khlăy yor nău mât đăp mpăn bâh năch n’hanh mpôl [^t ndeh păr lah bôk năp.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng