Pơk uănh mông nar djăt: 3/8/2020

VOV4.Mnông- Ôi nar naơ 2/8, ta ntu\k r[u\n nchră ngih dak Hà Nội, Viện Huyết học-pă mham Trung ương tâm rgop đah rnâng kan nt^m leo rgo\ jă pă mham tâm kơl nkuăl [on têh Hà Nội n’hanh mpôl mom ndăm rgo\ jă pă mham Hà Nội [ư bôk nău pă mham “Ntruh mham lah ueh”. Bôk nău kan aơ geh [ư tâm rnôk nău ntưp rêng mhe bâh nuh srê Covid-19 dôl ăp nar lơ ma hao ta Việt Nam jêng đă mbơh ndal lah nkre mât đăp mpăn pă mha, ntop rnoh mham ntêm nkrem an khay 8, nkre [ư t^ng nău đă njrăng rdâng nuh srê. Nău kan pă mham năm aơ geh [ư du\t têh bâh ntơm tât a[aơ đah nar jo\ [ư tât 58 nar, âk ntu\k tât râng geh 42 n’gor, nkuăl [on têh. Tâm ba năp nơh nău kan pă mham năm 2020 le\ geh [ư ntoh n’gôr đah 302 ntu\k pă mham, geh nđâp ăp nar [ư tơm n’hanh ăp ntuk vơt t^ng pă mham đah rlău 101.600 đơn vị mham geh pă an, pă an 300 đơn vị mham đah nău u\ch mpo\ng kan bôk năp

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng