Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2020

VOV4.M’nông: Nar 17/1, ta nhih pah kan Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Thông tin n’hanh Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng n’hanh Bộ trưởng Bộ Khoa học  n’hanh Công nghệ Chu Ngọc Anh ho\ geh rơh pah kan n’hanh ôp uănh pah kan gu\ m^n, [ư njêng mạng 5G bah Viettel. Ta aơ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng n’hanh Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ho\ t^ng [ư rơh kuăl video lor bôk năp do\ng trong [oh buăt nthoi 5G ta ndơ ntru\p pơk sóng tă bah Viettel gu\ m^n n’hanh [ư njêng, le\ ma ndơ ntru\p gơ\ n’hanh rbăn. Ndr^, lôch 8 khay ntơm bah nar Viettel- mạng lor bôk năp bah Việt Nam [ư tơm ngăn công nghệ mạng 5G. Đah nău [ư dja, Bộ trưởng Bộ Thông tin n’hanh Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng lah rjăp, đah ăp ntil ndơ ma Viettel ho\ [ư dơi, Việt Nam mbra n’hao êng săk tâm ban đah ăp dak têh ndro\ng lam ntu\r neh mpeh 5G./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng