Adruh tơdăm tơ’yung

Dân ca Bahnar

Biểu diễn: Nghệ nhân Đinh Jram

(Nguồn: Đài PTTH Gia Lai)

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng