Chok de# kon chim bri (Bắt chim trong rừng)

Nău mprơ: Jêh Triêng

Nu^h mprơ: Blong Veh

Xã Đăk Dục, nkuăl Ngọc Hồi, n'gor Kon Tum
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng