Ca ngợi Bộ đội Cụ Hồ

Dân ca: Jêh Triêng

Biểu diễn: Đội nghệ nhân Jêh Triêng xã Đak Dục

(Ngọc Hồi-Kon Tum)
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng