Chim cheh pu (Chim làm tổ)

 Nău mprơ: Jêh Triêng

 Nu\ih mprơ: Y Loan – Blong Veh                     

Xă Đak Dục, nkuăl  Ngọc Hồi, n’gor Kon Tum

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương