Pơk uănh mông nar djăt: 13/8/2020

VOV4.Mnông-Le\ geh âk ăp dak bâh Mỹ Latinh, Trung Đông, Châu Á mbơh dăn rvăt tât rmen d^ng vaccine Sputnik V yor Nga [ư. Wa Tổng thống Philipines RôRodrigo Duterte le\ đă geh dăn chuh vaccine bâh Nga aơ đo\ng. aơ lah ăp nău kơp dơn mhe bôk năp đah njoat hăn mhe têh ta rơh tâm rdâng đah Covid-19 bâh Nga. Mhe aơ, nđâp ma Brazil n’hanh Xecbia le\ mhe geh mbơh mbra nglăp rvăt Vaccine bâh Nga. Ta năp ne\, le\ rngôch ăp nu^h way kan an lah, jêr ma dơi geh ntil vaccine geh mbơh tơih âk kơt ne\. yơn lah, vaccine njrăng Covid-19 bâh Nga le\ geh mbơh ơm lor đah nău nchrăp, dôl vơt dơn geh nău mât ua\nh âk bâh âk ngih dak ta lam ntur neh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng