Pơk uănh mông nar djăt: 14/6/2017

         VOV4.M’nông: T^ng Trung tâm Y tế dự phòng n’gor Dak Lak, tă bah trôk nar tât ndal jêng bar pe khay aơ rnoh nu^h ji ntưp rêng, lơn lah ji rtoh trong rse mham, ji ndu\l djroh n’hanh ji jâng ti mbung hao âk. Dơn kơp êng ntơm bah bôk khay 6 tât a[aơ, r^ng ăp pơh ta Dak Lak geh rlău 20 nu^h ji rtoh trong rse mham, le\ rngôch rnoh nu^h ji tâm năm aơ hao bơi 600 nu^h. Nău ji rtoh trong rse mham ta le\ rngôch 15 nkuâl, thị xã, nkual [on têh. Rnoh nu^h ji jâng ti mbung hao tât 410 nu^h tâm 5 khay bôk năm 2017 đo\ng, hao 3 tơ\ rđ^l đah ndrel khay dja năm e nơh; rnoh nu^h ji ndu\l djroh hao âk đo\ng, đah rlău 3000 nu^h geh ji ntơm bah bôk năm tât a[aơ./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương