Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.M’nông – {ư t^ng rjăp nt^m đă bah Thủ tướng Chính phủ mpeh nkhah êng kon nu^h, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 mô rgum Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 năm kan 2020-2025 tâm nar nkhah êng kon nu^h. T^ng trong nchrăp nsum, nchrăp Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 dơi [ư bah nar 5 tât nar 7/8. Yơn lah, yor nu nău srê Covid-19 geh jêr jo\t, ntưp tâm [on lan gu\ jêng Đảng uỷ Quân khu 5 an ndruch [ư Đại hội kâp tât rnôk geh nt^m rđau mhe. Kơp tât bôk khay 7 mhe rlău, ăp Đảng bộ mpeh tâm Đảng uỷ Quân khu 5, Đảng bộ Quân sự ăp n’gor, nkual [on têh nkual miền Trung-Tây Nguyên le\ jêh nău [ư Đại hội Đảng bộ. Trong kan nchrăp an Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 le\ jêh mpeh trong [ư, bôk nău rgop an tâm nchră nu^h kan, trong kan sam [u\t sam tra n’hanh le\ dơi Quân uỷ Trung ương uănh an.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương