Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.M’nông – T^ng nău mbơh bah N’gâng kan dak si Anh, kơp tât 26/1, ngih dak aơ kơp dơn rlău 1 rbăn 600 nu^h kh^t yor Covid-19, n’hao rnoh nu^h kh^t yor srê hao rlău 100 nu^h kh^t. Kơt ne\, aơ lah dak geh rnoh kh^t âk ngăn châu Âu n’hanh âk tal 4 lam ntu\r neh, knu\ng bah kơi Mỹ, Ấn Độ n’hanh Brazil. Bah năp ne\ bah nar 5/1, Chính phủ Anh le\ an đă nchoeng n’gang lam dak rơh tal 3, jêh rnôk nu^h ntưp mhe yor rgâl kaman SARS-CoV2 hao tay jêr uănh nđôi. Ăp nău mpo\ng uănh nđôi srê bah Anh dơi an tâm trong kan chuh vaccine Covid-19 bah ntil dak si Át-xtra Dê-nê-ca yor Anh n’hanh Thuỷ Điển rgop nkra njêng. Kơp tât a[aơ, Anh le\ nchăm ndơ rlău 100 rkeh d^ng vaccine bah ntil dak si aơ.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương