Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2020

VOV4.M’nông: Ăp rmôt kan tâm nchră Anh ndrel Liên minh Châu Âu (EU) mra nthoi tay ăp nau tâm nchră mpeh du nau nchrăp jêh lôch Brexit kơp ntơm lơ 22/10. Nau ntru\nh nthoi tay nau tâm nchră geh Kruanh rmôt kan bah Anh, David Frost mbơh nau tâm mạng xã hội. Ti\ng wa Frost, ăp rmôt kan bah Anh ndrel Liên minh Châu Âu-EU mra ntơm tâm mâp tă bah kêng măng 22/10 ndrel ntơm nau tâm nchră mro tâm rơh tât. Bar ding mra tâm nchră ăp nar, kơp n’ăp ma nar du\t pơh, đah nau dơi geh ăp nau nchrăp la ngăn tâm 4 pơh tât. Bah năp nê, Kruanh Rmôt kan mpeh EU, Michel Barnier ntoh nau bah năp Nghị viện Châu Âu lah Anh ndrel Liên minh Châu Âu ân geh ăp nau kan tâm kơl./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương