Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2020

VOV4.Mnông:  Rơh r[un nchră mât đăp mpăn lam ntur neh mpeh Libi mhe lôch ta thủ đô Berlin dak Đức, đah nău tâm ton ryơk rnê nău mô an do\ng phao blêu nsiu rtoh  n’hanh mô tât râng ăp nău kan ta ntu\k bâh Libi gay ma ơm ndâk nsơm tay nău đăp mpăn ta ngih dak geh nău tâm lơh tâm su [ư khuch aơ. Nău geh du\t têh dơi geh ta rơh r[u\n nchră aơ lah nău leo kan 11 dak tât râng, tâm ne\ geh Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp n’hanh Đức le\ lah na nê, mbra mô geh du ntrong kan tahen êng a rơh tâm rkeh aơ. Bơi tât 10 năm lôch geh nău rlơt tup bâh n’gângkan Tổng thống Muamar Kadhafi, Li-bi hôm nha tâm nău tâm nglah hô mpeh chính trị n’hanh nău tâm lơh hôm nha lơ ma hao âk. A[aơ dak aơ hôm nha geh bar n’gâng kan đah mpôl kan tahen êng. Ta rơh r[u\n nchră, ăp dak tât râng nău tâm ton ryơk rnê nău mô an do\ng phao blêu đah Libi, geh Liên hợp quốc mbơh an ta năm 2011, yơn tât a[aơ hôm nha mô dơi geh [ư t^ng to\ng ăp nău aơ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng