Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Bah năp nau ntoh, ntưp rêng nar lơn ma ho bah srê Covid-19, Rnâng kan rđau Giáo hội Phật giáo Việt Nam n’gor Kon Tum đă ăp ntu\k tâm Rnâng kan rđau kan ndrel tự viện tâm n’gor, ntơm lơ 1/8 ân nsru\ng ăp nau kan rgum âk nu\ih, kơt lah lễ hội Quan Thế Âm, khoá tu mùa hè, khoa tu bát quan trai, khoá tu niệm phật.

Ndrel Rnâng kan rđau Giáo hội Phật giáo Việt Nam n’gor Kon Tum, Ntu\k kan Toà giám mục Kon tum ko\ mbơh nau ndrel [ư nau kan đah [on lan tâm nau njrăng rdâng srê Covid-19. Ăp nau kan geh [ư lah ân nsru\ng nar r[u\n rgum âk nu\ih tâm ntu\k r[u\n rgum. Ntu\k Toà giám mục Kon Tum nkah mbơh ăp nu\ih ti\ng chrih ân geh put bok put bung ndrel rao kloh ty, tâm rnôk geh srê bu ranh dnrel kon se mô dơi hăn r[u\n, lah nu\ih geh siăk, nuh lơh, ji mlông ko, ji kop duh…ân geh gu\ ta ngih. Rnôk gu\ ta ngih, dơi răk săm [u\t chroh, răk Kinh thánh, uănh ndrel râng lễ tâm trang mạng bah nau chroh nơm ti\ng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng