Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.M’nông – Tổng thống Argentina an g^t, dak aơ n’hanh Mexico mbra nkra njêng ntil vaccine Covid-19 yor ntil dak si Astrazeneca bah Anh m^n njêng, an le\ rngôch nkual Mỹ Latinh. Du nău tâm ton kan ndrel le\ dơi ký ton đah Astra Zeneca n’hanh Công ty công nghệ sinh học bah Argetina, geh nău rdêng công nghệ gay nkra njêng nklăp 150 rkeh ding vaccine Covid-19 bôk năp, gay pă an le\ rngôch châu Mỹ Latinh. Mpeh Mexico, Kruanh tâm rngla\p nchră nău dak aơ năl lah, tâm ton kan ndrel nkra njêng vaccine đah công ty dak si Astra Zeneca le\ dơi ntru\t yor n’ăp Tổng thống Mexico n’hanh Argentina.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng