Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.Mnông- N’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Australia mhe geh ua\nh năl tahen dak lêng dak aơ mbra tât râng rơh nti tahen Malabar đah tahen dak lêng ăp dak bâh rmôt poăn dak têh kuăng Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ n’hanh Australia ta dak lêng Ấn Độ Dương ta khay tât tay. Tâm du nău mbpơh geh mbơh ta măng nar 19/10, ntu\k kan kruanh n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Australia ua\nh năl dak aơ mbra geh săch mpôl kan tât râng rơh nti tahen ăp năm Malabar đah Mỹ, Nhật Bản n’hanh Ấn Độ ta nkuald ak lêng ta nkual Ấn Độ Dương. Nău mbơh aơ le\ geh kruanh n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Australia Linda Raynolds ua\nh năl rnôk păng dôl geh rơh tât khâl Nhật Bản n’hanh tâm nchră đah nu^h tâm ban nău kan Nhật Bản Kishi Nobuo.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương