Pơk uănh mông nar djăt: 18/6/2015


            VOV4.Mnông: Nar naơ 17/6, Australia n’hanh Trung Quốc le\ tâm ton nău tăch rgâl đăp mpăn lôch [ư jê|h tâm nchră ntơm bâh năm 2005. nău tâm ton aơ yor kruanh n’gâng kan tăch rgâl Australia wa Adrew Robb n’hanh nu^h kan ndrel Trung Quốc Cao Hổ Thành tâm ton ta thủ đô Canberra bâh Australia. Lôch geh nău tâm ton, Thủ tướng Australia wa Tony Abbott lah na nê|, nău tâm ton mbra kơl pơk ntu\k tăch rgâl Trung Quốc têh hvi an nău ntuh kơl bâh Australia, du\t âk lah ndơ do\ng n’hanh nău kơl kan, nta nău nơih an ntuh kơl bâh Trung Quốc ta Australia.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng