Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2020

VOV4.M’nông –  Ôi 23/6, ta nkuăl têh Plei Kân, nkuăl Ngọc Hồi, n’gor Kon Tum, Ban Tuyên giáo Trung ương [ư tơm, tâm rgop đah N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău, N’gâng kan Công thương, N’gâng kan Tư lệnh Tahen n’har bri n’hanh N’gor uỷ Kon Tum [ư “R[u\n nchră tiăr nti, nkoch trêng săk rnglăi trong kan mât uănh n’harbri ta neh kơh Việt Nam-Campuchia năm 2020”.

Wa Bùi Trường Giang ntoh ngơi ta r[u\n nchră

 

250 đại biểu lah ăp cán bộ Ban Tuyên giáo N’gor uỷ Kon Tum; ntoh măt ăp n’gâng kan nău kan, kruanh Mpôih tahen n’har bri, cán bộ n’gâng tơm bah 13 xă; bu ranh [on, ka ruanh thôn nsing nơm gu\ rêh njok trong n’har bri jong rlău 292 km ta 4 nkuăl bah n’gor Kon Tum kâng n’har đah 2 dak băl Lào n’hanh Campuchia râng r[u\n nchră. Ta r[u\n nchră, ăp đại biểu dơi g^t nu nău, djăt tâm nchră mpeh săk rnglăi trong kan pă ntăm n’gâng ta neh; dơh, jêr jo\t n’hanh ăp nău n’gluh an tâm trong kan mât uănh n’har bri đah n’gâng kan [on lan tâm năm tât; trong r[o\ng, mkra ntru\t tăch rgâl đah 2 dak hăn ndrel đah hun hao wa\ng sa nkual n’har bri; nău ngăn n’hanh trong mkra n’gluh an đah trong kan đăp mpăn rnă njrăng đăp mpăn ta trong n’har bri neh kơh Việt Nam-Campuchia.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng