Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2020

VOV4.M’nông: Tâm ăp nar ntơm lơ 20-21/1, ta xã Dak Ngo, nkuăl Tuy Đức n’gor Dak Nông, Binh đoàn 16 [ư Bôk nau kan “Năm mhe nkuăl n’har bri-Tết tâm mâp” ân công nhân ndrel nu\ih [on lan. Bôk nau kan ho\ geh âk nau [ư kơt lah: Tâm rlong nklâm bánh chưng, ăp bôk nau kan tâm n’ur njroh mprơ, su\nh u\nh trại…

Rơh aơ, Binh đoàn 16 ho\ ôp khâl 14 rnăk geh dơi kơl, bu ranh [on, kruanh thôn, [on, 11 cán bộ rlu ranh tâm nkuăl, rhơn 36 ntu\k kan, pă 115 nklâm ndơ ân ăp rnăk công nhân bah ntu\k kan, du nklâm 2 rkah prăk, pă bơi tât 630 nklâm ndơ ân ăp rnăk nu\ih rnoi đê ndơm mât chăm mir tơm bah ăp ntu\k kan du nklâm du rkeh prăk, pă đah ndơ sa geh puănh sur ndrel phe rnoh 300 du nklâm ân 400 rnăk tâm xã Dak Ngo./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng