Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.M’nông: Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo nar ntri (28/10) ho\ ntơm hăn khâl ngăn 2 nar tât Srilanka n’hanh mbra geh rơh mâp đah kruanh rđău kan  gưl têh dak dja gay tâm nchră du đêt trong kan tâm boh bar dak. Tâm du nău mbơh bah Bộ ngoại giao Mỹ, hăn khâl bah wa Pompeo lah rjăp ăp nău tâm ton bah Mỹ tâm boh đah Srilanka, rgop ntru\t ntrôl ăp rnoh u\ch tât kan nsum đah bar dak yor ma nkual Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương dah ro\ng, pơk hvi. Wa Pompeo lah kruanh gưl têh lor bôk năp bah Mỹ ta rơh Tổng thống Donald Trump khâl ngăn Srilanka. Du\t njrăng, hăn khâl bah wa Pompeo [ư bar pơh lôch rnôk du mpôl đă hăn kan gưl têh bah Trung Quốc tă bah Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì leo hăn khâl, pah kan ta Srilanka./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương