Pơk uănh mông nar djăt: 22/8/2019

VOV4.M’nông: Ta năp nô nău nu^h ji luh mham rih krit hô, Mpôl pah kan bah Bộ Y tế tă bah Groi Viện trưởng mât uănh Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên [ư kruanh mpôl leo hăn ho\ hăn ôp uănh, groi nđôi nô nău nu^h ji luh mham rih ta n’gor Gia Lai. Kơp tât nar 20-8, lam n’gor Gia Lai ho\ năl geh rlău 6.200 nu^h ji luh mham rih, tâm nê geh 2 hê nu^h kh^t ta nkuâl Chư Sê. Mpôl hăn dăn đă đah n’gâng kan ta ntu\k ân nsrôih lăp kan, kơi ntop prăk do\ng năn ngăch an pah kan njrăng n’gang nuh srê, njêng mpôl hăn groi nđôi, treng uănh mbro tâm khay geh nuh srê. T^ng uănh năl, ăp khay kêng du\t năm 2019, nuh srê mbra geh tât krit njic, lơn lah ntơm bah khay 8 tât khay 10 lah rnôk geh du\t âk nu^h ji luh mham rih ăp năm, yor kơt nê| ân geh trong njrăng n’gang le\ n’hâm soan, ndrel râng lăp kan bah n’gâng kan ta ntu\k ăp gưl, ăp mpôl n’hanh nu^h [on lan./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng