Pơk uănh mông nar djăt: 29/12/2020

 

VOV4.M’nông: Nar ntri (28/12), Bộ Y tế mbơh đă ăp nu^h mâp dăch n’hanh hăn ndrel đah nu^h ji BN1440 (bu klô 32 năm deh, gu\ ta Mang Thít, Vĩnh Long, bah Myanmar s^t lăp hôch tâm Việt Nam nar 24/12/2020) n’hanh BN1451 (s^t lăp hôch tâm Việt Nam ndrel nu^h ji BN1440) đo\ng mbơh đah nhih pah kan dak si ntu\k dăch nê d^l (Ntu\k rgum Mât kân kop ji n’gor, Ntu\k rgum kan dak si quận, nkuâl, xã, phường, thị trấn), mô lah kuăl điện tât trong ôp duh ndal bah Bộ Y tế 19009095 gay dơi mbơh nti n’hanh ntop kơl ngăch ăp trong njrăng n’gang nuh srê COVID-19. Đah nu^h ji 1440 s^t hôch t^ng trong glăt pơk nar 24/12/2020, tât a[aơ, n’gâng kan dak si ăp n’gor Đồng bằng sông Cửu Long ho\ mât kân n’hanh so\k mham uănh năl đah ăp nu^h mâp dăch./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương