Pơk uănh mông nar djăt: 12/8/2020

VOV4.M’nông – Nar 11/8, t^ng nău mbơh báo chí bah N’gâng kan dak si Campuchia, dak aơ le\ kơp dơn tay 15 nu^h ntưp Covid-19, tâm ne\ geh 13 nu^h lah nu^h Trung Quốc n’hanh 1 nu^h Campuchia. 13 nu^h ji nu^h Trung Quốc hăn ndrel du rơh mpăr geh 119 nu^h Trung Quốc n’hanh lăp tâm dak Campuchia nar 9/9. A[aơ, le\ rngôch 15 nu^h mhe geh saơ Covid-19 n’hanh ăp nu^h năch hăn ndrel 2 rơh mpăr dơi ndơ\ hăn nkhah êng n’hanh săm ta thủ đô Phnom Penh. Kơp tât rnôk aơ, Campuchia le\ saơ 266 nu^h geh ntưp Covid-19, tâm ne\ 220 nu^h le\ bah.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng