Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2015

VOV4.M’nông: Cao uỷ Liên minh Châu Âu [ư nau kan đăp mpăn n’hanh tâm nchră đah dak ba dih Federica Mogherini nar 22/6 ton, Liên minh Châu Âu mra kơl an ân du chính phủ tâm rnglăp ta Libi. Nau ton bah Liên minh Châu Âu ndơ\ luh jêh Chính phủ moh êng dôl nkân Thủ đô Tripoli ta Libi, [ư ăp nau rdôl lơh rchăng ăp phu\ng Ngih dak Islam (IS) ta nkuăl [on têh Sirte. Ti\ng wa Federica Mogherini, nau kơl an chính phủ tâm rnglăp Libi ko lah du nau kan pháp lý kơl an nu\ih lăp gu\ tih dôih dôl lăp tâm Châu Âu./.

                                        Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương