Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2019

VOV4.M’nông – Kađôi ăp nu nău mhe ta Quốc hội Anh n’hanh Thủ tướng Boris Johnson le\ njuăl sam [u\t tât Liên minh châu Âu (EU) đă njong Brexit, ăp kruanh n’gâng kan Anh hôm e m^n lah dak aơ mbra rklaih luh “Jay nsum châu Âu” tâm nar 31/10 tât. T^ng Kruanh n’gâng kan mât uănh [^t joet trong nchrăp Brexit bah Anh, Anh geh to\ng ăp ndoh ndơ n’hanh dơi rklaih luh Liên minh châu Âu tâm nar 31/10 tât. Pơng m^n lah đo\ng, Chính phủ Anh njuăl sam [u\t đă ndruch Brexit t^ng nău đă bah Quốc hội Anh, yơn ngih pah kan ndâk njêng pháp luật mbra mô dơi rgâl nău m^n bah thủ tướng, nău kơl n’hanh nsrôih bah chính phủ mpeh nău ndơ\ Anh rklaih luh EU di nar ma mô kâp ndruch tay.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng