Pơk uănh mông nar djăt: 19/7/2019

VOV4.Mnông – Mpôl pah kan bah Ban nt^m rđau 389 dak le\ geh nar pah kan đah UBND n’gor Dak Nông mpeh trong kan rchăng n’gang tăch ntu\ng, mplư rlăm tăch rgâl n’hanh ndơ rlăm bah bôk năm tât a[aơ.

Công an Dak Nông dơn sam [u\t rnê bah Groi Thủ tướng

 

Ta nar pah kan, wa Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban nt^m rđau 389 dak an g^t trong nchrăp rchăng n’gang tăch n’hanh mplư rlăm pring xăng lah nkô| nău rlo\ rlău tâm âk năm bah năp, chính phủ, thủ tướng Chính phủ du\t uănh tât, yor aơ lah ntil ndơ an du\t n’hâm nking n’gang gay ju\t jăng nău tăch ntu\ng, nkra njêng tăch rgâl pring xăng rlăm. Mbah rhơn, rnê n’hâm soan têh bah Công an n’gor Dak Nông, wa Đàm Thanh Thế an sam [u\t rnê bah Groi Thủ tướng Trương Hoà Bình tât Công an n’gor Dak Nông tâm rchăng n’gang phah trong nkra njêng, tăch pring xăng rlăm âk ngăn bah sa ơm tât a[aơ.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng