Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2020

VOV4.M’nông – Gay đăp mpăn ntung trong ta trong quốc lộ 14 lvang hăn rlău n’gor Dak Lak di rlu Tết Canh Tý 2020, bah nar 21-24/1, ndrel đah mpôl pah kan uănh nđôi, nkoch trêng nu^h hăn trong di Luật, Rmôt CSGT Công an n’gor Dak Lak hôm [ư pă dak ngêt an dơm an nu^h hăn trong.

Nu^h hăn trong dơi pă dak an dơm rnôk hăn rlău Dak Lak

Quốc lộ 14 lvang hăn rlău n’gor Dak Lak jông 120 km. Aơ lah trong me têh nthoi ăp n’gor Tây Nguyên đah ăp n’gor Duyên hải Nam Trung Bộ n’hanh Miền Trung; n’hanh ăp n’gor nkual bah dâng n’hanh nkual [on têh Hồ Chí Minh. Gay n’hu\ch prah tâm tom ndeh, rmôt kan dơi kan geh Thanh tra Giao thông, CSGT ăp n’gor ntrôl dăng trong kan uănh nđôi, gay đăp mpăn ntung trong.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng