Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: T^ng nchih rgum bah jrô kan Văn hóa Thông tin nkual [on têh Đà Lat, n’gor Lâm Đồng a[aơ nkual [on têh dôl geh bơi 2100 ntu\k manh gu\ nde ăp ntil, đah rlău 25.400 jrô b^ch, hao bơi 800 ntu\k manh gu\ nde rđ^l đah năm 2018. Tâm nê, ntil ntu\k manh gu\ nde hao âk lah khách sạn di rnoh têh ue\h, biệt thự pâl nđaih, jay manh gu\ rlu pâl nđaih, homestay hao âk. D^ng ăp ntil pâl nđaih ntu\k manh gu\ nde nar lơn ma hao âk lah tă bah rnoh năch pâl nđaih sơch Đà Lạt lah ntu\k tât hăn pâl uănh, rlu rlău nar lơn ma âk. Yơn lah, gay n’hao săk ue\h rho\ do\ng ăp ntil ndơ pâl nđaih, nkual [on têh Đà Lạt ntrôl dăng mât uănh ăp ntil pâl nđaih ntu\k manh gu\ nde t^ng trong r[o\ng săk ue\h âk, kơt mât trong ôp duh ndal gay r[ah g^t nău lư bah năch; n’hao dăng mât uănh ngih dak đah nău rho\ do\ng an manh ntu\k manh gu\ nde, ntơm bah nê n’hao rnoh săk ue\h rho\ do\ng năch rnôk hăn tât Đà Lạt – Lâm Đồng.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng