Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 23/9, ta Ntu\k r[u\n rgum n’gor Yên Bái, Đại hội ntoh măt Đảng bộ n’gor Yên Bái tal XIX, năm kan 2020-2025 ntơm [ư, đah nau râng bah 325 nu\ih ntoh măt ân rlau 58 rbăn đảng viên tâm lam đảng bộ. Uỷ viên Bộ chính trị, Rnâng kan Bí thư Trần Quốc Vượng ntoh măt Bộ chính trị, Ban Bí thư râng ndrel ntoh nau ta Đại hội. Đah nau kan “[on lan [ư tơm-tâm rnglăp-rgâl mhe-blau mhe-hun hao”.

Đại hội rơh aơ geh nau khlay, r[o\ng trong, bonh đă, kơl an ăp gưl, ăp ntu\k kan, cán bộ, đảng viên, rmôt tahen ndrel [on lan ăp rnoi mpôl tâm n’gor. Ntoh nau ta nar Đại hội, Rnâng kan Ban Bí thư Trần Quốc Vượng kơp dơn, 5 năm rlau aơ, Đảng bộ ndrel [on lan ăp rnoi mpôl ta n’gor Yên Bái ho\ tâm rnglăp du nuih n’hâm, [ư rjăp kan, blau nau kan mhe, janh mi|n, janh kan, rđau kan, rđau jru, nsôih rjăp, tơm khlay ăp nkô| nau, nau kan chính trị bah Đảng bộ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương