Pơk uănh mông nar djăt: 22/9/2020

VOV4.M’nông: Ntơm bah nar aơ (22-9), Đại hội đồng Liên hợp quốc [ư rơh hop pơk so\ng dăng ta nhih pah kan New York (Mỹ). Ntơh măt 193 dak lăp kan nsum nchrăp mbra geh nău rgop ma băng video. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình n’hanh tổng thống Nga Vlađimia Putin lah ăp kruanh rđău kan geh nău lah tâm nar bôk năp. Bah năp lễ ntơm pơk rơh hop Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc kuăl jă ăp dak lam ntu\r neh tâm rnglăp rdâng lơh đah nuh srê têh Covid-19 n’hanh rgâl duh nđik trôk nar. Năm aơ, ăp dak lăp kan nsum mbra uănh an du nău mbơh nsum chính trị, lah rjăp nău khlay ân ntru\t ntrôl tâm boh dak bah dih. Ăp nău njrăng uănh dôl r[o\ng mpeh nkô| tâm ăp nău lah mpeh nkô| nău lam ntu\r neh kơt duh jêr Mỹ- Trung, nuh srê têh Covid-19 n’hanh rgâl duh nđik trôk nar./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương