Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 25/9, Đại hội ntoh măt Đảng bộ n’gor Kon Tum tal XVI, năm kan 2020-2025 ho\ geh nau dơi ueh mpeh nkô| nau, nau kan, nchră luh nau ntru\nh ndrel lôch nar r[u\n. Nau ntru\nh bah Đại hội ntoh măt Đảng bộ n’gor Kon Tum tal XVI ndơ\ nkô| nau lvang năm 2020-2025 nau văng sa hun hao geh 10%/năm hao go\ lơ. Rnoh geh ndơ du hê bôk nu\ih 70 rkeh hao go\ lơ.

Nau geh tơm prăk tâm n’gor geh 8,2%/năm tât năm 2025 geh rlau 5000 rmen. Rnoh ntu\k kan Đảng tâm dâng [ư jêh nau kan ăp năm geh rlau 75%. Rlau 76% nu\ih [on lan geh rgum tâm ăp rmôt kan chính trị, rêh jêng. Wa Dương Văn Trang, Uỷ viên Rnâng kan rđau kan Trung ương Đảng, Bí thư n’gor Kon Tum gưl XV lo\ geh đă săch [ư Bí thư n’gor uỷ Kon Tum gưl XVI, năm kan 2020-2025./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương