Pơk uănh mông nar djăt: 13/12/2019

VOV4.Mnông- Dak Anh nar 12/12, le\ ntơm lăp ta rơh săch kruanh le\ rngôch ta năp nar ton geh nđâp thủ tướng Anh Boris Johnson nđâp ma nu^h kan ndrel tâm rdâng lah nu^h leo kan công đảng tâm rdâng Jeremy Corbyn ua\nh năl lah du\t khlăy tâm du rơh nu^h, geh tât ntrong kan nău mpo\ng Brexit n’hanh nău rêh let năp tay bâh dak Anh. Rlău 40 rbăn ntu\k săch kruanh ta lam dak Anh le\ pơl mpông ta rnôk 8 mông ôi nar 12/12 gay ma rlău 46 rkeh nu^h [on lan dak Anh hăn nklăch phiếu săch ăp nghị sĩ ndơn kan an 650 ntu\k săch kruanh ta lam dak Anh n’hanh lôch ne\, mbra u\anh năl mpôl kan chính trị mbra leo kan ngih dak Anh tâm năm kan 5 năm tay. Aơ lah rơh săch kruanh le\ rngôch geh leo [ư ta năp nar lôch ntrong kan Brexit tâm rlău 3 năm ba năp [ư an dak Anh lăp ta rơh uh ah chính trị le\ rngôch n’hanh du nău chính trị ko\ văk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng