Pơk uănh mông nar djăt: 20/5/2020

VOV4.M’nông – Ôi nđaơ (19/5), Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam n’gor Dak Lak le\ wơt dơn ntop kơl n’hanh an ndơ ăp nklâm ndơ kơl nu^h ach o jêr jo\t yor khuch bah srê Covid-19. Ding le\ khlay ăp ndơ lah 400 rkeh prăk yor tập đoàn TvàT Group ntop kơl. 500 nklâm ndơ, du nklâm khlay 1 rkeh prăk geh prăk măt n’hanh ăp ndơ do\ng kơt phe, dak ngi, dak mắm le\ dơi an ăp rnăk ach o, êp ach o, rnăk dơi kơl n’hanh nu^h geh soan ta phường Ea Tam, nkual [on têh Buôn Ma Thuột, nkuăl Lak n’hanh Krông Bông. Aơ lah nău [ư tâm bôk nău kan Vững Tin Việt Nam, yor TvàT Group [ư ta 28 n’gor nkual [on têh lam dak, gay kơl nu^h ach o mâp jêr jop\t yor khuch srê Covid-19.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng