Pơk uănh mông nar djăt: 9/3/2019

VOV4.M’nông: Ti\ng nau mbơh bah Ntu\k kan dak si Dak Lak, tât lôch khay 2, năm 2019, lam n’gor geh saơ rlau 2.200 nu\ih ntưp HIV, tâm nê geh rlau 1000 nu\ih ntrơn jêng AIDSS. Rnoh nu\ih ntưp HIV tâm 15/15 nkuăl, nkuăl têh, nkuăl [on têh. Dak si rdâng kman ARV lah nau kan tam ngăn tâm nau mât chăm n’hâm soan bah nu\ih ntưp HIV ndrel mât bah nau ntưp rêng bah nau ji.

Ôi naơ, 8/3, ta ngih dak si Đa khoa nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gâng kan dak si Dak Lak [ư nau kan “Ăp nu\ih ji bôk năp ndơn dak si ARV tă bah tơm Bảo hiểm y tế”. Aơ ah nau kan geh ân lah nhoat mhe tâm nau kan njrăng, rdâng HIV/AIDS kơl an nu\ih ntưp HIV geh săm đah ARV rnôk mô hôm nau kơl an bah lam ntur neh, ngăn lah rnôk ARV mro lah dak si săm mro ndrel tât lôch săk./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng