Pơk uănh mông nar djăt: 8/8/2018

VOV4.M’nông: Ti\ng n’gâng kan dak si n’gor Dak Lak, ntơm bôk năm tât rnôk aơ, n’gor ho\ geh rlau 230 nu\ih ji rtoh trong rse mham. Nau uănh khlay lah rnoh nu\ih ji mra geh hao âk tâm ăp pơh dăch aơ. Bah năp nau geh aơ, ntu\k kan dak si ho\ nchrăp puh dak si tâm du đê| nkuăl mra geh hao âk, ntu\k rsê ơm ta nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột ndrel ăp nkuăl Cư M’gar, Buôn Đôn, Lăk, uănh njrăng nu\ih ji rtoh trong rse mham.

Ntu\k kan dak si [ư nau mêt uănh nau kan njrăng rdâng dnrel săm ji rtoh trong rse mham tâm du đê| nkuăl ndrel ntu\k khám săm ji tâm n’gor. Gay njrăng nau ji rtoh trong rse mham ân nâp, êp nau lapư kan bah ntu\k kan dak si, ri nau kan tam ngăn lah nu\ih [on lan gay rep kloh ntu\k ntu, der ân geh dak rngân tâm ăp ntu\k dâng dak ri ân nkhi\t lơi bu bi, tăp măch./.

Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng