Pơk uănh mông nar djăt: 21/12/2020

VOV4.Mnông- Ta ntu\k kan pơk phim nkual Tây Nguyên ta nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, Cục điện ảnh tâm rgop đah sở văn hoá thể thao n’hanh pâl nđaih n’gor Dak Lak [ư ntơm pơk “Pơh pơk phim kahg^t 76 năm nar njêng Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. aơ lah nău kan mpo\ng tât kahg^t vơt rhơn Đại hội Đảng lam dak tal 13. tâm pơh pơk phim kahg^t 76 năm nar njêng Quân đội nhân dân Việt Nam geh [ư bâh nar 19-26/12/2020

ăp nu^h u\ch ro\ng điện ảnh ta Dak Lak lah êng n’hanh ăp n’gor Tây Nguyên lah nsum mbra geh ua\nh bar tác phẩm điện ảnh  lah “Truyền thuyết về Quán Tiên”, “Lính chíên”, n’hanh phim tài liệu “Chúng tôi là lính sinh viên”. Aơ lah ăp tác phẩm nkoch mpeh nău tâm lơh tâm su, mpeh nu^h tahen wa Hồ ta rơh tâm lơh tâm su n’hanh lôch ngih dak đăp mpăn.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương